Värdegrund


Värdegrunden beskriver de grundläggande värderingar som vi står för och är den kompass som styr hur vi agerar inom organisationen.

Svenska Ridsportförbundets värdegrund

Ridsportens gemensamma värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati däralla kan påverka. Inom ridsporten arbetar vi för en anda där:

 • Vi tar ansvar. Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.
 • Vi respekterar. Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.
 • Vi engagerar. Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.
 • Vi sprider glädje. Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.
 • Vi är bäst tillsammans. Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.


Ridsportens ledstjärnor 

För att göra ridsportens värderingar levande har ridsporten tagit fram ledstjärnor för hur vi möter häst och människa. Dessa hjälper dig att stämma av att du utgår från ridsportens värdegrund i ditt ledarskap. 

Hästen

 • Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.
 • Jag behandlar alla hästar med respekt.
 • Jag ser till att hästen finns i en trygg och säker miljö och jag reagerar om den far illa.
 • Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.
 • Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.

Människan

 • Jag visar respekt för alla människor.
 • Jag bekräftar och berömmer andra.
 • Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.
 • Jag är en god förebild för ridsporten.
 • Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.

Foto och film

Med hänvisning till GDPR är det film- och fotoförbud på hela anläggningen med undantag för enskild fotografering av egen anhörig.