Klubbmästerskap 2023


Dressyr och terräng 4 november

Hoppning och käpphäst 5 november

Det är inte några vanliga lektioner den 4-5/11

Välkomna till Klubbmästerskapet på Källetorps Ridsällskap  

Parkering sker enligt anvisningar för bilar respektive hästtransporter.   

Samling kl 8:00 lördag och söndag för banbygge, där hjälps så många som möjligt åt att plocka fram dressyrstaket på lördagen och hinder på söndagen.  

Ryttare ska även göra iordning häst/ponny samt rida fram, den som har tidig start ca 9-9:30 (se startlistorna) prioriterar att göra iordning och rida fram, övriga hjälps åt med banan.  

Innan hoppningen ska ryttarna gå banan, detta kommer Rebecka att hjälpa till med ca kl. 08:30 på söndagen.  

Första start beräknas till kl. 09:00 båda dagarna. Efter tävlingens slut hjälps alla åt att plocka undan.   

Privathästar ska visa upp vaccinationsintyg innan urlastning sker, detta görs i sekretariatet.  

Sekretariatet finns i teorirummet, en trappa upp i ridhuset.  

Startanmälan, dvs att du meddelar att du är på plats och betalar din startavgift + hästhyra, sker i sekretariatet.   

Framridningen sker på utebanan om vädret tillåter, annars delar vi upp ridhuset så att framridning kan ske inne.  

Ryttare behöver inte ha vita ridbyxor och kavaj, det går bra med vanliga ridkläder – hela och rena. Det är tillåtet med spö i dressyren.  

Ridskolans hästar ska ha sin vanliga utrustning både vid dressyr och hoppning, även benskydd och hjälptyglar t.ex. martingal.  

Startlistorna kommer att publiceras på Facebook och här på hemsidan senast dagen innan respektive klass.  

Terrängen är inställd pga underlaget som inte bedöms säkert efter den senaste tidens regn! 

Prisutdelning när alla klasser är slut för dagen! Alla får pris!  

Käpphästhoppningen startar direkt efter KM i hoppningen. I käpphästklassen tar vi emot efteranmälningar även på tävlingsdagen!  

Det finns cafeteria med enklare servering (kaffe, kakor, toast m.m.).  

Kan du inte komma ska du avanmäla på SMS till Rebecka 070-3855594 eller Bibbi 070-7320912. 

Om du undrar något – fråga gärna per SMS enligt ovan eller på plats under tävlingsdagen!  

Vi hoppas på en trevlig helg och fina ritter!  

  1. Anmälan ska ske senast 27 oktober genom anmälningsformuläret HÄR: https://forms.gle/i73Rwqxy5zDxDs8C9 Om du vill delta i flera grenar med olika hästar, gör en anmälan per häst och gren!

Vid anmälan med ridskolans hästar, boka häst via Marie, SMS 070 539 0213. OBS; det räcker inte att anmäla sig till tävlingen utan ridskolehästarna måste bokas via Marie! Vid anmälan med ridskolans hästar, tillkommer hyra på 50 kr som betalas i samband med startanmälan. Höjd i hoppningen och program i dressyren bestäms med ridlärare innan anmälan.

2.    För att delta i KM måste man kunna göra iordning hästen och sitta upp själv. Ryttare tillåts starta max 2 ggr/dag, vid många anmälningar kan detta komma att begränsas till max 1 start/dag. Bästa resultat räknas till KM Häst (storhäst samt vuxna ryttare på ponny) respektive Ponny. Ryttare respektive häst behöver ej ha löst tävlingslicens för KM varför egen olycksfallsförsäkring gäller. Övriga regler för dressyr och hoppning gäller enligt TR (Tävlingsreglementet) avseende säkerhet och hästhantering.

3.   Anmälningsavgiften är 150 kr/start som betalas kontant/swish på plats vid startanmälan till sekretariatet på tävlingsdagen. Hyra för häst tillkommer för den som startar med ridskolans häst, 50 kr. Vaccinationsintyg ska uppvisas i sekretariatet vid startanmälan för privata hästar. 

4.    Medlemsavgift för 2023 ska ha erlagts till Källetorps Ridsällskap.

5.    Avanmälan ska ske för dressyren senast måndagen den 30 oktober kl. 18.00 och till hoppningen senast tisdagen den 31 oktober kl. 18:00 till Bibbi Berglund på SMS 070-7320912.  

6.   Tävlingsplats är Källetorp. Tävlingen hålls inomhus med framridning utomhus. Vid dåligt väder flyttar vi in även framridningen i ridhuset. I stallet kommer finnas personal till hjälp. 

7.    Ryttarmeddelande lämnas på hemsidan och på Facebook senast 25 oktober. I detta lämnas bl.a. anvisningar och information om vilka preliminära tider som gäller för respektive dag. Startlistor kommer att komma upp på hemsidan (www.kalletorpsrs.com) och Facebook.

8.     Servering kommer att finnas på tävlingsplatsen.

9.     Förfrågningar till Tävlingskommittén, Sophie Roesberg 0730534899, via SMS.

Tävlingsklasser

Dressyr lördag den 4 nov Ponny kl. 9:00 Källetorps egna dressyrprogram, LD:1, LC:2, LB:1, LA:1 Därefter storhäst Källetorps egna dressyrprogram, LD:1, LC:2, LB:1, LA:1 Domare: Monica Pehrson
Terräng lördag den 4 november, Ponny och storhäst, stora/lilla rundan (i samråd med din ridlärare!). Rids med idealtid. Vid dåligt väder/underlag kan terrängen ställas in, säkerheten först! Domare: vakant
Hoppning söndag den 5 nov ponny kl. 9:00 bomhöjd, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm osv upp till 1 m, därefter storhäst 30cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm osv upp till 1 m. Hoppningen genomförs med inverkansbedömning.Domare: Meta Louise Månsson
Käpphäst söndag den 5 november, show/maskeradklassDomare: Daniela Knutsson

Vi hjälps åt att plocka undan efter tävlingens slut. Det blir alltid trevligast om vi alla hjälps åt!

Välkomna!!

Källetorps egna dressyr program

AX Trav, vänd rätt upp

X halt och hälsning, framridning i trav nersittning

C höger varv

CMBFAK trav

KXM vänd snett igenom, lättridning

MCH skritt (valfritt)

HEKA trav nersittning

AX vänd rätt upp

X halt och hälsning

Utridning i fri skritt