Säkerhet i stallet


Hjälm skall bäras av alla oavsett ålder vid all ridning. Hjälm finns att låna.

Alla under 18 år skall bära hjälm i stallet. Även säkerhetsväst används under all ridning om du är under 18 år. Västar finns att låna.

Vår anläggning är rökfri och alkoholfri.

Föräldrar har inte tillträde till teorilektionerna om inte särskilda skäl föreligger.

Frågor till ridläraren ställs mellan lektionerna och inte under pågående ridning.

Hästlistor finns i ponnystallet och samling innan teori eller ridning sker där.