Ungdomssektionen


Klubbens medlemmar upp till 26 år är välkomna till Ungdomssektionen.

US/förening

För att föreningen ska beviljas anslutning till Svenska Ridsportförbundet måste det finnas en ungdomssektion (US). US har en egen styrelse och egen ekonomi, samt även en plats i föreningens styrelse. US driver och ordnar aktiviteter för alla medlemmar, både barn och vuxna. Det kan vara allt från kurser i olika ämnen till familjedagar eller projekt för att utveckla klubbens verksamhet. US är en viktig arena där unga får en chans att växa och utvecklas.

Årsmöte

Ungdomsektionens årsmöte!

För dig som är mellan 7-25 år, medlem i Källetorp och vill påverka föreningen har du nu möjlighet. Den 26/1 2023 kl 17 har Källetorps ungdomssektion årsmöte i teorirummet. Du som är intresserad av att göra Källetorps verksamhet bättre och roligare för ungdommarna är välkommen!