Att börja tävla


När du känner dig mogen att börja tävla finns det en del att tänka på innan:

1. Medlemskap

Du måste vara medlem i en ridklubb/förening som är medlem av Svenska Ridsportförbundet.

2. Grönt Kort

Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt, skall ha tagit Grönt Kort. Detta gäller oavsett om du är häst- eller ponnyryttare och oavsett i vilken gren du tävlar. Du kan göra Grönt Kort-prov från det år du fyller 13. Från det år ryttaren fyller 14 är det obligatoriskt att han/hon själv har avlagt provet. För ryttare under 13 år måste till tävling medföljande målsman eller annan myndig person ha tagit Grönt Kort. Genom Grönt Kort-kursen får du bl.a. kunskap om det mest grundläggande vad som gäller vid tävlingar samt en inblick i -> Tävlingsreglementet (TR).

Grönt Kort-ansvariga i vår klubb är Marie Knutsson och Mariett Jakobsson.

3. Ryttarlicens

Från lokal tävling och uppåt krävs ryttarlicens. Du löser licens för Din klubb där du betalt in din medlemsavgift. Licensen gäller för innevarande kalenderår, efter nyår måste du förnya din licens för att fortsätta tävla kommande år.

Mer information om licenser finns på http://www3.ridsport.se/Tavling/Licensguide/ och för olika typer av ryttarlicenser se http://www3.ridsport.se/Tavling/Licensguide/Ryttarlicens/Prislista-licenser/. Fr.o.m. år 2010 löser man ryttarlicensen genom TDB – se nedan.

4. Tävlingsdatabasen (TDB)

Tänk på att lösa tävlingslicens i god tid om du planerar att tävla. Först registrerar du dig i -> Tävlingsdatabasen (TDB). I TDB finns en spärr som gör att du inte kan anmäla till tävling utan licens. I TDB har du sedan ett konto för insättning av tävlingsavgifter/licensavgift via ett personligt OCR-nummer. De flesta ridklubbar använder sig av TDB för att administrera anmälningar och ekonomi vid tävlingsarrangemang.

Ponnyn / hästen:

– måste ha korrekt och giltigt vaccinationsintyg.

– ponny ska ha gällande svenskt mätintyg samt vara chipmärkt.

– måste ha ponny-/hästlicens löst för året (varje år fr.o.m. 2012).

Utförligare information för såväl ryttare som häst kan du hitta på följande länk:

https://www.ridsport.se/Grenar/

Har du frågor kring tävlingar? Skicka gärna e-post till  klubb@kalletorpsrs.com