Styrelsen


Styrelsen för Källetorps Ridsällskap 2020

Årsmöte hålls varje år i februari och uppdragen gäller från februari till februari kommande år.


Ordförande:       Bibbi Berglund (2022)

Kassör:               Anna-Karin Johansson (2022-2023)

Sekreterare:       Lina Widmark (2022-2023)

Ledamot:            Josephine Heldesten Lindhe (2022-2023)

Ledamot:            Rebecka Knutsson (2020-2021)

Ledamot:            Frida Andersen Gräns (2022-2023)

Ledamot:            Sophie Roesberg (2021-2022)

Suppleant:          Katti Stolz (2022)


Representant ungdomssektionen:

E-post:  klubb@kalletorpsrs.com