Styrelsen


Styrelsen för Källetorps Ridsällskap 2023

Årsmöte hålls varje år i februari och alla medlemmar kan lämna förslag till valberedningen på vilka som är lämpliga att sitta i styrelsen. Ordförande och suppleanter väljs på 1 år, ledamöter på 2 år (hälften vartannat år). 


Ordförande:       Bibbi Berglund (2023)

Kassör:               Anna-Karin Johansson (2022-23)

Sekreterare:       Lina Widmark (2023-24)

Ledamot:            Josephine Heldesten Lindhe (2022-23)

Ledamot:            KRUS-representant (utses av KRUS)

Ledamot:            Frida Andersen Gräns (2023-24)

Ledamot:            Sophie Roesberg (2023-24)

Suppleant:          Gunilla Karlsson (2023)

Suppleant:          Therese Nilsson (2023)

Suppleant:          Zandra Hagström (2023)