Årshjul


Årshjul 2022 med reservation för viss ändring
MånadVad
JanuariKallelse till Årsmöte
Kassören lämnar bokföring till revisorerna
Rapportera medlemsstatistik i IdrottOnline
Stäm av när medlemsavgifter till distriktet ska betalas
Anmäl till tävlingsserier
Säkerställ rapporteringstider för LOK-stöd (kommunalt och statligt)
DUS ungdomsdag
Terminsstart – se över grupper och kontaktuppgifter
FebruariÅrsmöte
Välj ny styrelse
Ansökan om aktivitetsstöd (kommunalt och statligt)
Gör konkret och detaljerad plan för våren
MarsBetala medlemsavgift till SvRF och distriktet
Skånes RFs årsmöte
DUS årsmöte
Sök stöd för ULK och andra projekt (deadline 1 maj)
AprilVi i stallet – final
Ta fram och se över välkomstbrev
MajSkattedeklaration
Ridsportförbundets förbundsstämma
Valberedningen börjar arbeta
Utvärdera i styrelsen, är vi lagom många?
Sätt datum för kick off inför HT
Sök stöd från t ex Sparbanken gripen
JuniAnmäl till tävlingsserier
Rapportera lärgrupper
JuliFakturera
AugustiAnsökan om aktivitetsstöd (kommunalt och statligt)
Anmäl till höstens ULK
Kick off inför HT
Gör konkret och detaljerad plan för hösten
Planera KM
Se över grupper och kontaktuppgifter
SeptemberUtvärdera befintliga verksamheter (fortsätta/sluta/börja)
Budget inför nästa år
Utvärdera om vi är lagom många i styrelsen
OktoberStäm av med valberedning
Budget och förslag på kommande års planering
Tävlingsansökningar
Planera KM
NovemberKM
Förslag på kommande års medlemsavgifter
Klubba budget
Sök projektstöd
DecemberAnsök om bidrag inför nästa år
Rapportera ev projektstöd
Fakturera
Budget/resultat