Lektionspriser från 2024-08-10


Ridpriser:

Ridlekis 160 kr
Ungdom (upp till och med 15 år) 30 min lektion 180 kr, 45 min lektion 200 kr
Vuxen (över 16 år) 230 kr
Dressyr-/hoppspecial 270 kr
Privatlektion : 500,- (45 min)
Privatlektion 2 pers: 700,-/person (45 min)


Om du har frågor gällande ridgrupper eller vill börja rida hos oss kontaktar
du Marie Knutsson på 070-539 02 13 eller marieknutsson@live.se


För dig som vill rida mer finns möjlighet att hyra häst/ponny på ridskolan
för egen ridning. Riktpriser är 1200,-/vecka eller 350,-/dag. Kontakta Marie
Knutsson 070-539 02 13 vid intresse för att skräddarsy ditt upplägg.


Fakturering:

Faktureringen sköts av föreningen Källetorps Ridsällskap.
För frågor kring din faktura, skicka ett mail till kassor@kalletorpsrs.com
Terminsavgiften delas upp på två tillfällen, för vårterminen januari och
mars, för höstterminen augusti och oktober.


Mängdrabatt:

Om du och din familj rider flera dagar per vecka under
terminen ger vi 5% vid två ridlektioner/vecka, 10% vid 3 ridlektioner/vecka
och 20% vid fyra ridlektioner/vecka. Mängdrabatten gäller inom familjen
och dras på den billigaste fakturan, gäller ej medlemsavgift.


Om du har fått förhinder:

Om du inte har möjlighet att närvara på din ridlektion kan du avboka
ridlektionen och rida igen vid ett senare tillfälle. Igenridning görs i mån av
plats och hästtillgång. Avbokningen ska då göras via sms till mobilnr:
070-539 02 13. För att kunna rida igen skall avbokningen göras senast
kvällen innan ridtillfället.


Uppsägning av plats i ridgrupp:


Uppsägningar av plats i ridgrupp ska alltid göras senast 30 dagar innan
terminsstart till klubb@kalletorpsrs.com samt meddelas till din ridlärare.
Om uppsägningen inte är oss tillhanda i tid fortsätter platsen att vara bokad
för nästkommande termin och ni blir betalningsskyldiga. Samma regler
gäller vid uppsägning under pågående termin.
Uppsägningar som inte skickas till Källetorps ridsällskap enligt
instruktioner ovan gäller ej.