Grönt kort


Grönt Kort kurs

Från och med det år du fyller 14, eller är äldre, måste du ha godkänt Grönt Kort-prov för att lösa tävlingslicens.
Kurs anordnas allteftersom anmälningar inkommer.


Anmäl dig till Marie Knutsson via sms till 070-539 02 13 eller till marieknutsson@live.se

Kostnad för medlemmar 600kr, icke medlemmar betalar 800kr.

Avgiften inbetalas till klubbens bankgiro 5248-7501.

Kontakta Marie Knutsson för anmälan eller ytterligare information om Grönt Kort kurs.

Grönt kort - Mittsvenska Ridsportförbundet